Sorry Vluchteling, je bent welkom!

(Leestijd ± 8 minuten)

Nederland is een land met een rijke geschiedenis. Door de eeuwen heen is de bevolkingsgroei in ons land niet alleen het gevolg van geboorte maar voor een groot gedeelte veroorzaakt door het binnenhalen van andere nationaliteiten. Onze geschiedenis is een aaneenschakeling van onderdrukking van minderheden met geld als drijfveer. De slavenhandel in die in de 17e eeuw de wereld veranderde is in de basis een uitvinding van de Nederlandse VOC. Nederlandse kolonisten zijn mede verantwoordelijk voor het verdrijven van de inheemse Amerikaanse stammen uit hun woongebieden. In de Tweede Wereld Oorlog had je in Natie Duitsland een grotere overlevingskans als Joodse medeburger dan wanneer je in Nederland woonde. Nederlanders hebben zich na de 2e Wereldoorlog als beesten gedragen in voormalig Nederlands Indië toen de Japanse bezetters daar verdreven waren.  Daarnaast hebben de Nederlandse machtshebbers gretig gebruik gemaakt van de onderdrukking die er vanuit de verschillende geloven binnen onze landsgrenzen uitgingen. Wij Nederlanders zijn niet de voorbeeldige wereldburgers geweest alsdan we willen geloven. Ons geheugen is selectief.

In de afgelopen 30 jaar hebben wij als Nederlanders gretig mee gewerkt aan het creëren van een probleem dat nu, volgens een deel van de Nederlanders, funest is voor onze westerse samenleving; een grote vluchtelingenstroom. Funest voor onze samenleving omdat onze westerse waarden en normen onder dreigen te sneeuwen onder de normen en waarden die door de, meest islamitische vluchtelingen, naar de westerse wereld worden gebracht.

Ongeveer 30 jaar geleden zijn wij als Nederlandse samenleving, via onze overheid, in zee gegaan met de onderdrukkingsdrang van de Westerse wereld. Als lid van de Westerse wereld hebben wij de poging om de Iraakse leider Saddam Hussein als machtsbolwerk omver te werpen welwillend ondersteunt. Saddam Husseins regiem’s olielust had zijn ogen gericht op de rijke olievelden van buurland Koeweit. Het kleine leger van Koeweit was niet opgewassen tegen de overweldigende militaire overmacht van het leger van Irak. Wanneer het helpen van Koeweit alleen gericht was op het helpen verdedigen van zijn grenzen en grondgebied dan was een inmenging van de westerse wereld te verantwoorden geweest. Helaas ging het helemaal niet om het helpen van Koeweit maar om het veilig stellen van de oliestroom die er vanuit het kleine olie staatje naar de westerse wereld liep. Wanneer Irak deze olievelden in zijn bezit zou houden dan zouden de sancties die er toen tegen het regiem van Saddam Hussein golden er voor zorgen dat deze kwalitatief goede olie niet meer in de westerse wereld terecht zou komen. Wij, de westerse wereld hadden zoals wel vaker, een verborgen agenda die volledig op geld en macht gericht was.

Irak zorgde voor stabiliteit in de Golf regio en het uitstapje naar Koeweit zou volgens Saddam Hussein wel geaccepteerd worden door de westerse wereld. Dit was een misrekening van hem, de financiële belangen van de westerse wereld waren groter. Dat het Iraakse leger niet totaal van de aardbodem wed geveegd was ook een bewuste keus van de westerse coalitie. Irak zijn militaire kracht was een welkome tegenhanger voor het krachtige regiem dat Iran, in zijn op islamitische basis gebaseerde dictatuur, gekortwiekt hield. Het Iraakse leger kon ten tijde van de Oorlog tegen Iran gretig gebruik maken van de door de westerse wereld ter beschikking gestelde wapens. Wapens die nu tegen deze westerse wereld gebruikt werden om het Iraakse regiem te verdedigen.

De eerste Golfoorlog liep af met een sisser. Saddam Hussein’s plan voor het binnenhalen van de Koeweitse olievelden was mislukt maar als machthebber zat hij misschien nog wel steviger in het zadel als voor de inval in Koeweit. Het westen had hem immers niet kunnen verslaan.

Eind 20ste eeuw, begin 21ste eeuw werd de invloed van Saddam Hussein op de golf regio te groot. Daarnaast waren de olievelden die Irak rijk waren van steeds grotere waarde van de westerse wereld. Olievelden die door de sancties tegen Irak nog steeds onbereikbaar waren. Bijkomende zaak die nooit erkent of onderkent zal worden is dat de westerse wapenindustrie verliezen begon te leiden door het uitblijven van grote militaire conflicten. De koude oorlog was tenslotte ook voorbij. Een conflict dat decennia een grote bijdrage heeft geleverd aan grote winsten in deze industrie.  Zeker voor een land als de VS is de wapenindustrie een van de meest winstgevende industrieën van het land. Het instorten van deze industrie zou grote financiële gevolgen hebben voor de economie van dat land en misschien wel een grotere recessie tot gevolg kunnen hebben als de grote recessie van de jaren 30.

Het kwam goed uit toen begin 20ste eeuw het vermoeden bestond dat Irak gebruik zou kunnen maken van wapens waarvan iedereen het eens was dat ze een bedreiging zouden vormen voor de rest van de wereld. Het kwam goed uit toen de Amerikaanse geheime diensten bewijs vonden van deze wapens.  Het gaf de westerse wereld een legitieme rede om Irak binnen te vallen en het regiem van Saddam Hussein omver te werpen. De verborgen agenda werd op deze manier volledig gehaald. De onbereikbare olie kwam zou in handen vallen van de westerse wereld en de wapen industrie had er weer een groot conflict bij waar veel aan verdient kon worden. De gevonden bewijzen van vernietigings wapens  was voldoende om de oorlog te starten met goedkeuring van vrijwel de hele wereld. Nederland was weer 1 van de eerste westerse landen die de VS zowel politiek als militair steunde bij hun strijd tegen Saddam Hussein. De tweede Golfoorlog was een feit.

De tweede Golfoorlog duurde niet lang. Het einde werd ingeluid met het onder gejuich executeren van de gehate leider van het regiem, Saddam Hussein. Een eerlijk proces waarbij hij zich zou kunnen verantwoorden voor de gruweldaden die hij had aangericht werd hem niet gegund……….. Wat achter bleef was een door de westerse geallieerde bezet land waar volkomen chaos heersten. Oude vetes kwamen weer boven drijven en er dreigde een burger oorlog. De westerse wereld zorgde er niet voor dat deze conflicten de kop in werden gedrukt maar gingen de partijen die de belangen van de westerse wereld onderschreven voorzien van wapens en training. Ook Nederland stuurde naast gevechts ondersteuning, militairen naar Irak, die de Iraakse milities zou ondersteunen bij gevechtstrainingen. Via een op westerse basis gebaseerde verkiezingsronde werd er een pro westerse regering aan de macht geholpen. De operationele militaire ondersteuning maakte langzaam plaats voor particuliere Amerikaanse beveiligingsbedrijven die de Iraakse milities ondersteunde bij het in bedwang houden van de interne conflicten. De wederopbouw van Irak werd uitbesteed aan, voornamelijk, Amerikaanse ondernemingen die met veel winst de uitgegeven contracten binnen haalden.

In wezen werd het “anti” westerse regiem van Saddam Hussein ingewisseld voor een gelijkwaardig regiem dat quasi democratisch gekozen werd door de Iraakse bevolking. Een regiem dat stevig in het zadel zat maar niet in staat bleek om zonder de militaire aanwezigheid van de zogenaamde westerse geallieerde orde in Irak te blijven handhaven. De westerse wereld, de zogenaamde westerse geallieerde, de VS, hadden hun doel bereikt. De olie onder westerse controle en de westerse economie had veel winsten weten te halen uit de destabilisatie van de Golf regio. De Iraakse milities konden blijven rekenen op een aanhoudende stroom wapens uit de voornamelijk Amerikaanse fabrieken. De contracten voor de opbouw van het land zouden voldoende opleveren de komende decennia. De Amerikaanse beveiligingsbedrijven zouden voldoende werk houden aan het ondersteunen van de Iraakse Milities. Het land bleef achter in een puinhoop….

Het wegvallen van de directe militaire ondersteuning zorgde er al snel voor dat, zeker het noorden van Irak, steeds meer onder invloed van islamitische krijgsheren kwam te staan. Groepen strijders die eerder onder de vlag van het nieuwe Iraakse regiem opereerde keerde het regiem de rug toe en werden steeds extremistischer. Vanzelfsprekend werden de opgedane gevechtskennis en gekregen westerse wapens niet achter gelaten en de afgescheiden milities begonnen een steeds groter probleem te worden voor het nieuwe Iraakse regiem. De grootste vijand van de VS, het Al-Qaida, begon steeds meer voeten aan de grond te krijgen binnen de afgescheiden milities.

Op het moment waarop deze afgescheiden milities zelfs te extreem werden voor de AL-Qaida organisatie was het eigenlijk al te laat voor de westerse wereld om in te grijpen. De milities scheiden zich af van AL-Qaida en de islamitische Staat was een feit. Een groot stuk land dat gedeeltelijk in Irak en voor het overgrote deel in Syrië ligt werd uitgeroepen tot een totalitaire op extreem islamistische leer gestoelde staat. De militaire macht van de IS bestaat voor een groot gedeelte uit afgescheiden milities van het nieuwe Iraakse regiem uitgebreid met sympathisanten van over de hele wereld. Een militaire macht, getraind en grotendeels bewapend door de westerse wereld werd nu wereld vijand nummer 1. Een islamitische staat die weinig met de islam gemeen heeft anders dat ze zich islamitisch noemen. Ook al pretenderen ze vanuit de Koran te leven, het zijn extremistische gedachten met een extremistische uitleg van de Koran die weinig met de islam te maken heeft.

Bleef IS alleen binnen de eigen uitgeroepen grenzen dan kon de westerse wereld nog wel leven met hun bestaan maar 1 van de pijlers van het AL-Qaida werd, naast een extreme expansie drang, een belangrijk gegeven. De westerse wereld heeft in de afgelopen decennia meer dan 4 miljoen moslim doden op zijn geweten. Inmengingen in niet westerse, meest islamitische landen zoals Afghanistan, Pakistan  en natuurlijk Irak hebben veel burgerdoden tot gevolg gehad. AL-Qaida heeft gezworen deze te wreken. IS geeft gestalte aan deze belofte, naast vergelding voor aanvallen op hun grondgebied, door o.a. het plegen van aanslagen op westerse (burger) doelen.

De westerse wereld kan niet anders reageren dan de regio rond de Islamitische Staat in een totale oorlog te wentelen. Met veel vluchtelingen tot gevolg.

Wij, de westerse wereld zijn voor het grootste gedeelte, misschien wel volledig, verantwoordelijk voor de ellende die er momenteel plaats vind in de Golf regio. De drang naar geld en macht heeft gezorgd voor een heleboel ellende. Een boel ellende waar we nu dagelijks mee geconfronteerd worden in het nieuws en dan niet alleen de berichten over het aantal doden door de bombardementen die uitgevoerd worden door de westerse inmenging maar ook door de grote stroom vluchtelingen die deze oorlog met zich mee brengt. Vluchtelingen die door onze inmenging ontstaan is. Een stroom vluchtelingen die onze verantwoordelijkheid is omdat wij vanaf het begin van de destabilisatie van de Golf regio een hoofdrol hebben gespeeld. Al was het maar omdat wij als Nederland de VS hebben gesteund en bevestigd in hun oneerlijke geheime agenda’s.

Dat wil niet zeggen dat wanneer wij geen inmenging zouden hebben gehad in de Golf regio, dat de vluchtelingen stroom er niet zou zijn geweest. Het is onmogelijk om te voorspellen wat de uitkomst was geweest wanneer wij ons er niet mee bemoeid hadden maar vooralsnog, wij, als westerse wereld zijn wel degelijk verantwoordelijk voor de huidige stroom vluchtelingen. Wij hebben met onze verborgen agenda’s de aanval ingezet en moeten nu, samen met de onschuldige oorlogsslachtoffers en vluchtelingen, op de blaren zitten.

Geschikt!Wanneer wij als Nederland onze miljarden spenderen aan minimaal dubieuze defensie acties dan moeten wij niet moeilijk doen als de gevolgen van het uitgeven van dat geld, extra kosten met zich meebrengt. De kosten die er voor de vluchtelingen worden gemaakt zijn maar een fractie van het geld dat naar de oorzaak daarvan gaat (begroting 2017 ongeveer € 9.000.000.000,- “zegge negen miljard”. Het budget voor de vluchtelingen is daar nog geen 10% van, € 700.000.000,-  “zegge zevenhonderd miljoen”).

Rechtse Hobby'sDus denk even na voordat je gaat schelden op vluchtelingen. Geld dat naar de vluchtelingen zou gaan kan ook naar onze ouderen en naar de zorg gaan, natuurlijk. Maar is dat wel eerlijk wanneer je het verhaal hierboven leest? Zou het niet logischer zijn om minder geld naar defensie te laten gaan en ons minder met de rechten in andere landen (Geld verdienen) bezig zouden houden. Moeten wij wegkijken en onze verantwoordelijkheid niet nemen?

Yosy.

Spread the love

@mail updates?

Laat je @mail achter en krijg een bericht bij een SiteUpdate.

Europese wetgeving verplicht mij om u er op te wijzen dat deze site Cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om voor u (en voor mij) bepaalde dingen bij te houden. De cookies op Yosy.nl houden o.a. bij of u al eerder op Yosy.nl bent geweest. Wanneer u reageert op een artikel moet u een aantal gegevens invullen die ook op uw computer worden opgeslagen zodat u bij een volgende keer reageren niet alle gegevens nogmaals hoeft in te vullen. View more
Accepteren
Afwijzen