The White Man’s Burden*

(Leestijd ± 3 minuten)

Het is de islamitische wereld die ons hun normen en waarden willen opleggen. Het duurt niet lang meer voordat onze samenleving een christelijke feestdag gaat inruilen voor een islamitische. We hebben het maar te accepteren dat er vrouwen zijn die er voor kiezen een hoofddoekje te dragen, alle vrouwen zouden hoofddoekjes moeten dragen. Nou ja, er voor kiezen, de publieke opinie is er van overtuigd dat het niet de keus van de vrouw is maar dat het de man en de moskee zijn die de dwingende factor in deze is. Het is ook onzin dat de geradicaliseerde moslims niets met de moslims in het algemeen te maken hebben. moslims hebben maar één doel en dat is onze christelijke, westerse wereld onderwerpen en er een op de koran gebaseerde samenleving van maken. Sterker nog, alle ongelovige moeten dood! De integratie is een omgekeerd proces. In plaats van dat de mensen die hier naartoe komen als vluchtelingen zich aanpassen aan onze normen en waarden is het omgekeerde van toepassing; wij moeten ons aanpassen aan hen! De islam is gelijk de Duivel!

Zomaar wat kreten die onder bepaalde westerse wereldburgers meer gemeengoed zijn dan uitzondering. Kortzichtige uitspraken die vooral de populistische politici ruimte geven aan hun machtslust maar vooral volledig geen raakvlak met de realiteit hebben. Ook al zou er iets waar zijn van deze vooroordelen wie zijn wij dan om er over te oordelen. Wij hebben boter op ons hoofd!

Onze vaderlandse geschiedenis is een gekleurd beeld. Een gekleurd beeld dat goed past bij de tijd waarin wij leven. Wat wij vroeger op school hebben geleerd past goed in het rijtje van vooroordelen waarmee onze samenleving nu wordt vergiftigd en de basis vormt voor ons handelen.
De afgelopen eeuwen zijn juist doorspekt met de “heilige” oorlogen die in naam van God en vaderland de wereld hebben gevormd. De ontdekking van de wereld door onze voorvaderen was meer dan alleen maar het zoeken naar onontgonnen landen, rijkdommen en handel. Nee het was veel meer. De ontdekkingsreizigers brachten vooral onze christelijke normen en waarden naar gebieden die zij ontdekte. Deze ontdekte gebieden werden meteen als hun eigendom beschouwden en als zodanig behandeld. De inheemse bevolking werd daarbij volkomen genegeerd en, wanneer ze mazzel hadden, minimaal tot slaaf gemaakt.

Plaatselijke gebruiken en geloofsovertuigingen werden als heidens afgedaan en wanneer de inheemse bevolking de christelijke normen en waarden als de hare accepteerde dan konden ze rekenen op een klein stukje respect. Schijn respect, het waren immers maar inboorlingen, domme mensen die alleen goed waren om in naam van de overheersers rijkdommen te bewerkstelligen.

Tot ver in de 20ste eeuw is deze overheersingsdrang van de westerse wereld en de kerk blijven bestaan.

Tegenwoordig wordt de soevereiniteit van vrijwel alle landen die deel uit maken van onze huidige wereld gegarandeerd. Tenminste, daar lijkt het op want, wanneer de ,voornamelijk door de westerse wereld overheerste, politieke organen geconfronteerd worden met normen en waarden die niet aansluiten bij de westerse ideologie, dan is het verkeerd en moet er ingegrepen worden.

De oude koloniale overheersing lijkt vanuit menselijk oogpunt niet meer van toepassing te zijn maar daarvoor is een veel gevaarlijkere en dodelijkere overheersing voor in de plaats gekomen. Ook al lijkt een orgaan zoals de Verenigde Naties gebaseerd te zijn op gelijkwaardigheid van alle aangesloten landen, het zijn nog steeds een klein groepje westerse landen wat besluit wat er gebeurt en het recht heeft om op individuele bezwaren de besluitvorming te blokkeren.

Zodra een andere cultuur, die niet aansluit bij de westerse (christelijks) normen en waarden dan wordt het overheersingsmodel nog steeds gewillig gebruikt. In de naam van mensenrechten, welvaart en bedreiging van de westerse normen en waarden zijn zelfs nu nog legio voorbeelden te noemen. Agressieve oneerlijke veroordelingen met miljoenen doden tot gevolg. Alles in naam van God en de westerse normen en waarden.
Wanneer de mond vol is van vooroordelen is het raadzaam om eens te kijken naar hoe de wereld naar ons kijkt en hoe wij met onze waarheidsbevinding van God en normen en waarden omgaan. Hoe wij onze wil opleggen aan andersdenkenden, hoe wij omgaan met respect. Wat de gevolgen zijn van ons handelen. Misschien zijn wij wel de agressor? Misschien zijn wij juist wel de terroristen in naam van de “Heilige” christelijke oorlog? De geschiedenis zal het niet leren want deze wordt toch weergegeven zoals ons dat het beste uitkomt! Het is onze waarheid!

Yosy

* The White Man’s Burden is een gedicht uit 1899 geschreven door Rudyard Kipling

Spread the love

@mail updates?

Laat je @mail achter en krijg een bericht bij een SiteUpdate.

Europese wetgeving verplicht mij om u er op te wijzen dat deze site Cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om voor u (en voor mij) bepaalde dingen bij te houden. De cookies op Yosy.nl houden o.a. bij of u al eerder op Yosy.nl bent geweest. Wanneer u reageert op een artikel moet u een aantal gegevens invullen die ook op uw computer worden opgeslagen zodat u bij een volgende keer reageren niet alle gegevens nogmaals hoeft in te vullen. View more
Accepteren
Afwijzen