De loer van ons pensioen?

(Leestijd ± 7 minuten)

Geplaatst op Facebook door “Joop Lamers” in de Facebookgroep “Meldpunt Misstanden Uitkeringen Nederland” 

De rijkste 1% bezit meer dan overige 99% Om het nog even tot u te laten doordringen, de rijkste 1% van de wereldbevolking had in 2015 meer vermogen dan de rest bij elkaar.

Dat zegt Oxfam Novib in het rapport ‘An economy for the 1%’ Dat zegt dus een door de overheden in stand gehouden en naar de pijpen van Soros dansende organisatie. U kunt dus niet meer zeggen dat dit alternatief geklets is van enkele bloggers.

En u laat het allemaal toe in plaats van dat tuig symbolisch aan de hoogste boom op te knopen.
Stelt u zich het kapitalisme eens voor als een boer met duizenden kippen. De kippen moeten voor de boer produceren. In het geval ‘kip’ moeten die dagelijks een ei leggen. Doen ze dat niet worden ze afgedankt, net als onze oudjes en gehandicapten. Waar onze oudjes nog in een bejaardenhuis gestopt worden, gaat de kip in de pan. Veel verschil is daar ook niet in als je het in veel gevallen bekijkt.
De boer heeft dus alle macht in handen en hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de kippen wat te eten krijgen en ‘op stok’ kunnen gaan. Ze moeten ’tevreden gesteld’ worden, dat is alles. Televisie kijken de kippen niet, dus daar hoeft de boer niet voor te zorgen.
De boer bepaalt dus wat er met de kippen gebeurt, net als de kapitalist bijvoorbeeld bepaalt of uw zonen zich in zijn belang af moeten laten slachten in een oorlog tegen mensen die hij niet eens kent.

De kapitalist heeft het geldsysteem uitgevonden, wat u en mij volledig afhankelijk van hem maakt. De kapitalist strooit (nee, niet verdeeld) het geld onder de bevolking, want zonder dat geld heeft u niets meer te eten.
We komen even terug op de kippenboer. Iedere ochtend pakt de boer een beetje graan uit de enorme graanvoorraad die hij in zijn schuur (op de bank) heeft liggen Dat eten gooit hij over hek waar de kippen leven.

De grootste, sterkste en slimste kippen weten van dat kleine beetje graan (geld) het meeste te veroveren. Zodoende blijft er voor de doorsnee kip nog minder over en zullen die altijd honger houden (arm blijven).
Zo werkt het kapitalistische systeem. U en ik zijn niet meer dan een van de doorsnee kippen in dit voorbeeld
Dat zal nooit veranderen tenzij we nu eindelijk eens in opstand komen.
Leven we nu echt zoveel langer?

pensioen

In de media wordt aangekondigd dat de AOW leeftijd wordt verhoogd naar 68 jaar in 2028. Ben je na 1959 geboren, dan werk je door tot je 68e. Tenminste, als er dan nog werk voor je is. Want werk wordt een steeds schaarser goed als gevolg van de digitalisering en robotisering van de productie van zowel goederen als diensten. Hoe dan ook, werk of geen werk. Je moet vanaf 2028 wachten totdat je 68 jaar bent, voordat je AOW ontvangt en – als je er recht op hebt- ook tot die leeftijd om in aanmerking te komen voor aanvullend pensioen.

De verhoging zou het gevolg zijn van een nieuwe, hogere raming van de levensverwachting van Nederlanders, gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus, AOW en het aanvullende pensioen zouden in de toekomst over een langere periode moeten worden uitbetaald. De AOW wordt door de overheid uitbetaald. Hiervoor wordt er primair geput uit de premies die worden afgedragen door de nog niet pensioengerechtigden.

Dit heet een omslagstelsel. De nu gepensioneerden hebben tot hun 65e en vanaf 1958 hun AOW premie betaald voor de toen gepensioneerden.
Zolang het aantal werkenden (veel) groter is als het aantal gepensioneerden is zo’n omslagstelsel goed te doen. Als daarin een omslag komt, dus de verhouding tussen werkenden en gepensioneerden slaat door naar de gepensioneerden, dan is er een probleem. Een probleem dat groter werd omdat de overheid in de periode dat er voldoende AOW in de reserves zat, andere zaken heeft gefinancierd met dat geld.

Om verlaging van de pensioenen goed te praten of om de premie te kunnen verhogen, of om er minimaal over te kunnen jammeren, vertellen de overheid en de pensioenfondsen u het verhaal dat de jongeren het pensioen voor de ouderen moeten opbrengen. Dit is echter de zoveelste grove leugen. 
De gepensioneerden (de meesten tenminste) hebben 40 jaar gewerkt, belasting- en premie betaald. Met dat geld, het geld van de werkers, de latere gepensioneerden dus, word gespeculeerd. Enorme bedragen zitten er in de kassen van de overheid en de pensioenfondsen, en een veelvoud daarvan is belegd, en wordt mee gespeculeerd. En van de rente daarvan, let op: uitsluitend van de rente daarvan, betalen ze uw pensioen. De rest van ons geld houden ze dus feitelijk in gijzeling en daar ziet u nooit iets van terug.

Inmiddels worden de rijkere ouderen belast met AOW premie en wordt er ook uit andere bronnen geput om de AOW uit te kunnen betalen. De beleidsmakers weten vanzelfsprekend al heel veel jaren dat deze problemen er gingen komen, maar de politieke gevoeligheid van het onderwerp maakte dat men als een kat om de hete brij bleef draaien.

De crisis is in veel opzichten een uitkomst geweest voor de beleidsmakers. De bereidheid van Nederlanders om ‘de buikriem aan te trekken’ is altijd al groot geweest, dat ligt besloten in de Calvinistische volksaard. Door de crisis was het een stuk eenvoudiger geworden om de Nederlanders ervan te overtuigen dat het ‘zo niet verder kon’. ‘De pensioenleeftijd moet omhoog’ is een boodschap die geslikt wordt, want zo wordt de Nederlanders verzekerd ‘we leven langer’. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Uit de eerdergenoemde cijfers van het CBS blijkt dat in elk geval niet. Jongens die in 2015 werden geboren hebben een gemiddelde levensduurverwachting van 81,5 jaar en meisjes die in hetzelfde jaar zijn geboren van 83,1 jaar. In beide gevallen is dit een LAGERE levensduurverwachting dan die voor kinderen geboren in 2014. De levensduurverwachting neemt volgens het CBS dus niet TOE, maar AF.
Ai, ai, dat is lastig. De vlieger gaat dus niet op. Op welke leeftijd gaan mensen dood? Ook die cijfers worden verschaft door het CBS.

gemiddelde-leeftijd-bij-overlijden

Ik hoop dat de schrijver van dit artikel het mij niet kwalijk neemt dat ik grote vraagtekens zet bij deze (propaganda)cijfers. En dat baseer ik op mijn persoonlijke waarneming van mijn familie en kennissen om mij heen. Als ik hiervan de gemiddelde sterftecijfer schat, moet dat lager liggen dan dat het CBS opgeeft. Al eerder heb ik in artikelen aangetoond dat het CBS gewoon glashard liegt om deze verrotte maatschappij mooier voor te stellen dan dat het in werkelijkheid is.

Mannen leven volgens deze tabel gemiddeld ongeveer 13 jaar na pensionering op 65 jarige leeftijd en vrouwen 15 jaar. (Dit gegeven staat los van het feit dat de levensverwachting van hen die de 65 halen toeneemt! Een verhoudingsgewijs steeds kleiner aantal bereikt die 65 jarige leeftijd. Zou het anders zijn dan was de gemiddelde leeftijd bij overlijden hoger.) Uit de tabel blijkt dus dat de gemiddelde leeftijd bij overlijden niet snel toeneemt en dat de toename in de laatste decennia zelfs lager is dan in de periode tussen 1950 en 1990.

Het CBS bevestigt dit ook door de vóór de in 2015 geborenen een levensverwachting te geven die voor mannen 3,4 jaar en voor vrouwen 2,6 jaar langer is dan in 2015 het geval was. Deze langere periode wordt geheel gecompenseerd door een 3 jaar latere pensionering. De periode van gemiddeld 14 jaar blijft daardoor het gemiddelde aantal jaren waarover de overheid AOW uitkeert en waarover de pensioenfondsen aanvullende pensioenen uitbetalen.
De overheid heeft daardoor een beheersbaar probleem, want het bedrag van € 37,5 miljard dat voor 2017 wordt begroot, neemt met niet meer dan de indexatie toe.
In het kielzog van de maatregelen die de overheid neemt om de AOW beheersbaar te houden, varen de pensioenfondsen mee.

Uit het rapport: ‘Statistische informatie deelnemerspopulatie van het ABP’ (2014) blijkt dat het grootste fonds ABP in 2014 aan ouderdomspensioen aan mannen € 6,3 miljard uitkeerde, aan ouderdomspensioen vrouwen € 1,7 miljard, partnerpensioen vrouwen ook € 1,7 miljard en aan nabestaandenpensioen, partnerpensioen mannen en arbeidsongeschiktheidsverzekering totaal € 308 miljoen op jaarbasis. Met een gemiddelde levensduur na pensionering van 14 jaar is een kapitaal voor de in 2014 gepensioneerden van € 140 miljard toereikend.

Hier komen de pensioenaanspraken van de actieven en gewezen deelnemers bij. Het gekapitaliseerde bedrag van de pensioenaanspraken van deze groepen bedroeg volgens de statistische informatie van het ABP eind 2014 in totaal € 23,7 miljard. Het totaal aan reserves dat het ABP nodig heeft om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen bedroeg eind 2014 € 163,7 miljard en er zat eind 2014 € 347 miljard in de reserve. Volgens deze berekening blijft er aan het einde van de rit € 183 miljard over, meer dan de helft dus; áls het ABP eind 2014 zou zijn gestopt, alles zou hebben geliquideerd en in een digitale kluis zou hebben gestopt waar niets meer bijkomt en alleen de uitkeringen er op de afgesproken tijdstippen vanaf gaan.

Opnieuw blijkt, dat de discussie over de pensioenen wordt gevoerd op basis van foutieve uitgangspunten. Eerder werd al aangetoond dat de rekenrente niet de juiste basis is om de toekomstige verplichtingen van de pensioenfondsen op een reële manier te berekenen. Ook de stijgende levensverwachting blijkt zwaar overtrokken te zijn. De overheid moet het probleem van de AOW financiering oplossen zonder zijn toevlucht tot drogredeneringen te nemen. Er zou een beroep moeten worden gedaan op een ‘fair share’ van de –vrijwel- geen belasting betalende multinationals en bij de bezitters van de technologie die werk overbodig maakt. Want heren en dames politici dáár zit het geld.

Bron: Facebook, “Joop Lamers” in de Facebookgroep “Meldpunt Misstanden Uitkeringen Nederland” 

Spread the love

@mail updates?

Laat je @mail achter en krijg een bericht bij een SiteUpdate.

Europese wetgeving verplicht mij om u er op te wijzen dat deze site Cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om voor u (en voor mij) bepaalde dingen bij te houden. De cookies op Yosy.nl houden o.a. bij of u al eerder op Yosy.nl bent geweest. Wanneer u reageert op een artikel moet u een aantal gegevens invullen die ook op uw computer worden opgeslagen zodat u bij een volgende keer reageren niet alle gegevens nogmaals hoeft in te vullen. View more
Accepteren
Afwijzen